tumbo lisiloshiba _ mapenzi ya kifaurongo


Zipo taswira nyingine nyingi. Wanataka vvabaki pale pale na kupigania haki zao. Katika hali ya kimawazo na kuota baada ya karne moja, Waridi ua lake lilimrudia, akaufurahia uzuri wake na harufu. Yule nduli ambaye ndiye baba mtoto wa Sara, alitenda tendo la kinyama kwa msichana.

Fedha za umma hutumiwa kiholela. Penina anapata masurufu mengi ya kutosha, shilingi elfu tano kila juma. Mara kinakuja kile kide.
Umaskini wake ulimfanya asijiamini na aghalabu alikuwa mwenye huzuni. Anakatisha wanafunzi tamaa kwa majibu yake ya mkato na makavu. Aidha kuna taswira ya kile chakula cha jioni cha ndizi na samaki ambacho Dadi hakukigusa kwa wivu. Kwa nini wanafunzi anacheka? Wana matatizo ya karo kwa sababu ya umaskini. Ni kauli za kuleta uzindushi. Dennis na kumwonya kwamba nyumba yake aione paa. Elimu hutumiwa kama kidato cha kujipatia kazi. Wakati kisa kinapomalizikia pia kuna taharuki: Je Dennis alienda wapi? Aidha, kidege ambacho kimezoea kuonekana hapo.

➢  Anaonyesha kuwa ni mtu mkali sana maana binti yake anashindwa na kumweleza tukio la kubakwa shuleni. Kutokana na mwanga wa elimu mtu husika anapata maarifa na ujuzi wa kupanga maisha yake. Alifikiria jinsi ya kujiauni kwa aidha kujiua au kutoa mimba. Wakakosa manufaa kwa wazee wao na jamii nzima. Ni yatima aliyelelewa na Biti Kidebe mwenye roho nzuri lakini mnyonge. Msichana mwaminifu ambaye amejitunza vema.

Ni vyema kuchunguzajambo lolote vyema kabla ya kukubali masharti. ➢  Ili kujitayarisha na mtihani wake wa mwisho, Safia aliomba rafiki yake aje kwao wadurusu pamoja. Huo ni uvumi gani? Tanbihi; Ikumbukwe kwamba vyakula hivyo vilikuwa vimeagizva na wateja mbali mbali.

Kila binadamu lazima afanye kazi. Kibuyu hakifichi mbegu (Uk 72). Alisomea kijijini kwenye shule za kawaida lakini akafaulu na kuingia chuo kikuu. Mchele wa Mbeya: Vitu asilia vya nchini ni bora na vina manufaa zaidi. Mabinti walibanana kwenye kitanda kidogo na wavulana walilowea kwa jirani. Kwa Dennis hili lisingewezekana. Mwenye manenoya karaha. Hali ya umaskini inamfanya asielewe yale ambayo mhadhiri. Katika kutafuta suluhisho Ia mapenzi ya dhati Penina anaamua kupelcka mapenzi yake kwa Dennis ambaye anatoka katika tabaka la chini. Videge vidogo vinashinda mapambano hayo na kufanikiwa kuifukuza midege mikubwa. na mapama ambayo yamefanikiwa kuiondosha midege hiyo vamizi. Hamida baada ya mtoto wake Safia kumwendea kinyume hataweza kusema lolote. Mzee Rubeya, akaingia akifuatana na shehe. Kulikuwa na tofauti katika mavazi, chakula, simu na vifaa vingine kisasa. Dkt Mabonga aliwakatisha tamaa wanafunzi wake kutokana na shutma zake kwamba wao hawafikirii na kutafakari mambo kwa kina kama wanafunzi wapevu wa Chuo kikuu. Ametumiwa kuangazia ugumu wa kupata apra hata ya kupata shahada. wanyonge zinavyofifishwa. Ni mcheshi: anamwonya Sara awe mwangalifu asibakwe tena. Bi. ➢  Ni mjanja: anatumia maarifa na hila za kila namna ili kupata fursa ya kufanya mapenzi. ➢  Kuna taswira hisi —ya mkandamizo na mdidimizo hadi akapoteza fahamu. Mzee Rubeya kwa kuwa ni mkwasi, aliona aibu binti yake kuozwa na mtu hohehahe. Kidawani kielelezo cha mwanamkewakisasa ambayehatakl kushikilia mila za kizamani. Wanawapatia Penina na Dennis masurufu yote wakielewa fika kuwa hawana kazi. Anawapiku wanaume wote. Hata hivyo familia hiyo haikuwa saidia wakaendelea kusalia katika ulitima. I 5), Mgomba changaraweni haupandwi ukamea (Uk 27). Wazo la kutoa mimba, Pia hakuliafiki. Wazazi wa Dennis ni wa tabaka la chini. Je ni kitu gani kilifanya vibanda vingi kushamiri baada ya kubomolewa?

Bi. Mjenzi mpya utafikiwa ikiwa wachochole watapiga moyo konde na wasilegeze juhudi zao “Katika maandamano yale walikuwa wamefura na kufuriana. Na yeye akawa katika njia panda ya kutoa mimba au la “Sitakuua mwanangu kamwe”. Kulikuwa na mahangaiko ya wanyonge wasiwasi na hatan Mbio… Hawajui waokoe mali zao duni au nafsi zao kelele’ kwenzi vilio, malalamiko, vumbi (Uk 10). Alimfukuza kama mbwa. Ana tamaa: alitamani awe na rafikimpenzi kama wanachuo wengine. Dennis mavazi yak, valikuwa duni, kula kwa shida na kadhalika. Huyu ni mwendani wa Sara. Dennis anatoka katika familia maskini. ➢  Ni mcha Mungu: anafanya sherehe ya Maulidi baada ya mame Bakari kuzaliwa. Msiri: hakudokezea mtu yeyote kule alikokimbilia. (. Mambo hayo yote mawili hakuyaafiki.

Kulikuwa na tofauti katika mavazi, chakula, simu na vifaa vingine kisasa. 1.3 Shogake Dadangu ana Ndevu Alifa Chokocho 26. Baada ya wao kushiba wanaanza ushindani usio wa msingi.
Kwa kiasi kidogo, mtindo wa mazungumzo umetumika. Dkt Mabonga- Mhadhiri wa Chuo kikuu.-Anaifahamu mada yake ya fasihi vyema.-Anakatisha wanafunzi tamaa kwa majibu yake ya mkato na makavu.Sifa za Dkt Mabonga-Mkweli: hasiti kusema yale yaliyomo moyoni hata kama yataleta maudhi.-Mwenye madaha-Anawapiga vijembe wanafunzi wanaohitaji ujuzi wa kifasihi k.v Dennis.-Ingawaje ni msomi anashindwa kuwafafanulia wanafunzi wake dhana ngumu zinazowatatiza.-Ni katili-Hapendi mwanafunzi kuzua swali linaloleta kicheko ukumbini pa mihadhara. Wakati huo huo Bw. 1.10 Tulipokutana Tena. Visamaki —huashiria rasilimali zinazoporwa na watu nguvu na mamlaka ya kiutawala. Ni mdeni si mdaiwa. Yeye ndoto yake ilikuwa kumaliza masomo na kupata kazi ili aweze kuumaliza ukata wake na wazazi wake.

Hii ndoa, hufungwa kwa kushtukiza, pale wazazi wa binti wanapomfuma binti yao yuko kwa mwanaume. Kauli ya Dennis ya hapo awali ikatimia; “Mapenzi hukua, huugua yapatapo maradhi na hufa” (Uk 20), Ni mvumilivu: anavumilia hali yao ya umasikini na ukosefu wa vifaa vya kisasa alipokuwa chuoni.

Brown Swiss Cattle For Sale, Red Hat Linux Administration Pdf, Emilien De Falco Height, Coast Guard Documented Boat Search By Name, Le Vieux Du Bas Du Fleuve Boîte à Chanson, Suliasi Vunivalu Family, Lucas Giolito Parents, Northern Shaolin Kung Fu Pdf, Frogs And Mosquitoes, Felicitations Malefactors Meaning, What Does Red Shoes Mean In Poker, Andrew Siciliano Ears Meme, What Does D4l Meaning Drake, Comment Faire Le Oe Sur Un Clavier, Descargar Amor Genuino Zion, Aldi Massage Gun, Big Body Bes Podcast, Grand Banks 64, Univision Deportes Schedule Today, Vielle à Roue à Vendre Québec, How To Use Trident Of The Swamp Osrs, Best Way To Get Ashes Osrs Ironman, Nba Reddit Stream, Channel 13 Las Vegas Anchors, Lake Burrendong Fishing, A Snake Deserves No Pity, Yamaha Motorcycle Shops Near Me, Kobe Infinity Symbol, Zeus Cracked Apk, Ken Giles Le Mans, Shaun Ward San Diego, For What It's Worth It's Never Too Late Quote F Scott Fitzgerald Book, Custom Crocs With Pictures, Apology Letter To Lost Love, Girlfriend Is Better Talking Heads Meaning, Neil Druckmann Net Worth, Zeus Cracked Apk, How Strong Is Chimera Ant Kite, Baby Ghost Mantis, Master Replicas Darth Vader Lightsaber, Vielle à Roue à Vendre Québec, World Population Prospects United Nation, Hero Me Ender 3, Used Sport Chassis Freightliner,

مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *