با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

کلی

نظر ۳

مهمترین و اساسی ترین اهداف طب قرآنی پیشگیری از بیماریهای جسمی و روحی است. در طب قرآنی غذای اصلی انسان که در قرآن بیان شده است اشاعه داده می شود.

ادامه مطلب
نظر ۲

فرهنگ قرآنی در واقع فرهنگی است که در فطرت تمامی انسان های روی زمین نهاده شده است . اگر هر کسی به فطرت پاک و الهی خودش عمل کند به تعالی خواهد رسید .

ادامه مطلب