نام:   جمشید

نام خانوادگی :   خدادادی

تولد:   ۱۳۳۵

تخصص:   سر متخصص هواپیمای فوق مدرن F14

شروع فعالیت در زمینه طب:   ۱۳۶۹

جمشید خدادادی معروف به استاد خدادادی و دکتر خدادادی می باشد . که البته ایشان بارها گفته است ” بنده پزشک نیستم و ویزیت هم نمی کنم ” پس ” دکتر خدادادی ” یک غلط مصطلح می باشد . طب قرآنی ابتکار جمشید خدادادی می باشد که درمان بیماری ها را براساس قرآن بیان می کند . در این روش برای درمان ، دارو تجویز نمی شود بلکه با اصلاح تغذیه ، بهبودی حاصل می گردد .