با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

ثبت شکایت

شما می توانید برای اعلام شکایت خود در مورد نحوه عملکرد سایت از طریق صفحه تماس با ما اقدام نماید.

در آنجا آدرس های فروشگاه ها برای مراجعه حضوری و همچنین شماره های تماس برای تماس تلفنی و همچنین فرم تماس با ما قرارداده شده تا به راحتی بتوانید شکایات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به سمع و نظر ما برسانید .

باتشکر