شما می توانید برای اعلام شکایت خود در مورد نحوه عملکرد سایت از طریق صفحه تماس با ما اقدام نماید.

در آنجا آدرس های فروشگاه ها برای مراجعه حضوری و همچنین شماره های تماس برای تماس تلفنی و همچنین فرم تماس با ما قرارداده شده تا به راحتی بتوانید شکایات ، انتقادات و پیشنهادات خود را به سمع و نظر ما برسانید .

باتشکر