عسل خارشتر

تومان ۳۵۰,۰۰۰

کاهش دهنده ناراحتی های عفونی (سرماخوردگی و تب) چربی خون و سنگ کلیه

بهبود دهنده زخمها و جراحات سطحی – کبد چرب و روماتیسم – آرامبخش – نشاط آور- تقویت کننده کبد و کلیه

دسته: