عسل عناب

۵۰۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی ها

نشاط آور- آرامبخش – اشتهاآور و خونساز – کاهش دهنده چربی و فشار و غلظت خون و کم خونی – تقویت کننده قلب کبد گوارش اعصاب و حافظه